Privacybeleid

Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons van bijzonder belang. Daarom zullen wij uw gegevens zorgvuldig verwerken, voor het beoogde doel of in overeenstemming met uw toestemming en alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

V&B Fliesen GmbH

Rotensteiner Weg

66663 Merzig

Telefoon +49 (0) 68 64 / 81 0

E-mail info@vb-fliesen.com

(hierna “V&B Fliesen” genoemd)

I. Wanneer en met welk doel verzamelt V&B Fliesen persoonsgegevens?

In principe is het mogelijk onze websites te gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren.

Als u gebruik maakt van een van onze diensten (bijv. onze nieuwsbrief of ons contactformulier), voert u uw gegevens vrijwillig in. Wij gebruiken deze gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contactaanvragen te verwerken voor het leveren van diensten zoals het versturen van nieuwsbrieven) en alleen voor onze eigen zakelijke doeleinden. Informatie die wij van u ontvangen helpt ons om uw bestelling zo soepel mogelijk te verwerken, om onze dienstverlening aan u te verbeteren en om misbruik en fraude te voorkomen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server log files) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van websites correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze internetpresentie en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Wij verkopen uw gegevens niet en gebruiken ze niet voor andere dan de vermelde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt binnen V&B Fliesen en door onze zakelijke partners die eventueel door ons worden ingeschakeld om uw wensen te vervullen.

Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

II. Algemene informatie over onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen wij u om persoonsgegevens vragen (bij het verzamelen zullen wij uitleggen welke informatie verplicht is en welke informatie u vrijwillig kunt verstrekken).

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van geavanceerde coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Gebruikers die zich hebben geregistreerd voor een of meer van de volgende diensten hebben de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens op elk moment te wijzigen of te wissen. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Op uw verzoek zullen wij deze gegevens ook graag corrigeren of wissen, mits er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren. Om in dit verband contact met ons op te nemen of om uw toestemming in te trekken, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring zijn vermeld.

III. Onze diensten in detail

Hierna lichten wij onze diensten in detail toe, en met name de rechtsgrondslag en het doel van de gegevensverwerking.

1. Persoonlijke nieuwsbrief

Indien u zich uitdrukkelijk hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw gegevens om u regelmatig op uw behoeften afgestemde informatie toe te zenden over nieuwe producten, actuele aanbiedingen, wedstrijden en onze talrijke klantendiensten.

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is verricht, maken wij gebruik van de “double opt-in”-procedure. Daartoe registreren wij de bestelling voor de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief staat een link naar dit effect. U kunt uw abonnement ook te allen tijde opzeggen via de contactoptie aan het einde van dit privacybeleid.

Wanneer u zich uitschrijft, beschouwen wij uw toestemming voor het aanmaken van uw gepersonaliseerde gebruikersprofiel en het ontvangen van daarop gebaseerde nieuwsbrieven als ingetrokken.

Doel van de gegevensverwerking: Regelmatige toezending van nieuwsbrieven per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).

2. Contactformulier/chat

Als u per e-mail, contactformulier of via onze chatfunctie contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens en de door u bezochte subwebsites van de V&B Fliesen homepage opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen en, indien nodig, voor de toezending van het aangevraagde informatiemateriaal.

Doel van de gegevensverwerking: Beantwoording van de door u gestelde vraag.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (Noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen).

3. Het recht om uw toestemming in te trekken

Indien u gebruik maakt van een van de bovengenoemde diensten op basis van toestemming, is het volgende van toepassing op dergelijke toestemmingen:

Intrekking van toestemming: Toestemmingen die door u worden gegeven, zijn altijd vrijwillig en kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen voor de toekomst worden herroepen. Hiervoor kunt u contact opnemen met bovenstaand adres van V&B Fliesen.

IV. Verzameling van gegevens tijdens uw bezoek aan onze website

Naast de gegevens die u zelf invoert, verzamelen wij tijdens uw bezoek nog andere gegevens van u via cookies en tracking. Wij willen u hierover het volgende meedelen.

1. Cookies

Cookies” worden soms gebruikt op onze websites. Deze standaardtechnologie bestaat uit kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt en die het onder meer mogelijk maken het bezoek aan een website comfortabeler of veiliger te maken. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem over uw computer en uw verbinding met het internet. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het aanbod op een website beter af te stemmen op de interesses van de bezoekers of om de website in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties.

U kunt zelf bepalen of de browser die u gebruikt cookies toestaat of niet. Wij wijzen u erop dat de functionaliteit van websites kan worden beperkt of zelfs opgeschort indien cookies niet zijn toegestaan.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen naar een computer over te brengen. Wij kunnen de informatie in cookies gebruiken om de navigatie voor u gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat onze websites correct worden weergegeven.

Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

2. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

Wij gebruiken ook de technische extensie “Google Signals”, die apparaatoverstijgende tracking mogelijk maakt. Dit maakt het mogelijk om een individuele websitebezoeker aan verschillende eindapparaten te koppelen. Dit gebeurt echter alleen als de bezoeker bij het bezoeken van de website is ingelogd op een Google-dienst en ook de optie “gepersonaliseerde reclame” heeft geactiveerd in de instellingen van zijn Google-account. Zelfs dan worden echter geen persoonsgegevens of gebruikersprofielen voor ons toegankelijk; zij blijven voor ons anoniem.

Als u geen gebruik wenst te maken van “Google Signals”, kunt u de optie “gepersonaliseerde reclame” in de instellingen van uw Google-account deactiveren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in die via de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: Browser add-on om Google Analytics te deactiveren.

Als alternatief voor de browser add-on of voor mobiele browsers, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken Google Analytics deactiveren. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst dat voorkomt dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Na het verwijderen van de cookies moet dit proces worden herhaald.

3. Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik dat bezoekers maken van de kaartfuncties. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het Privacy Centre.

Gedetailleerde instructies over hoe u uw eigen gegevens in verband met Google-producten kunt beheren, vindt u hier.

4. Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google conversion tracking. Als u op onze website terecht bent gekomen via een advertentie van Google, wordt er door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het plaatsen van een hiervoor vereiste cookie weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd.

Wij wijzen u erop dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden geregistreerd. Als u al uw cookies in de browser hebt gewist, moet u de desbetreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

5. Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google op interesses gebaseerde advertenties te tonen. In de browser van de bezoeker van de website wordt een zogenaamde “cookie” opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina’s kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Volgens haar eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens. Indien u echter geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze in principe uitschakelen door de desbetreffende instellingen op http://www.google.com/settings/ads te verrichten. U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het initiatief van het reclamenetwerk deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspfolgen te volgen.

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

6. ingebedde YouTube-video’s

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video’s in. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt Youtube welke pagina’s u bezoekt. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit uw Youtube account.

Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Als u het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft u dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van Youtube-video’s. Youtube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Indien u dit wenst te voorkomen, dient u het opslaan van cookies in uw browser te blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” is te vinden in de verklaring over gegevensbescherming van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

7. Sociale plugins

Wij bieden u de mogelijkheid om zogenaamde “social media buttons” op onze website te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen wij voor de uitvoering op de “Shariff”-oplossing. Dit betekent dat deze knoppen alleen op de website worden geïntegreerd als een afbeelding die een link bevat naar de overeenkomstige website van de aanbieder van de knop. Door op de afbeelding te klikken, wordt u dus doorverwezen naar de diensten van de desbetreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens naar de respectieve providers gestuurd. Als u niet op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de socialemediaknoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken kunt u vinden in de respectieve gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieders.

Wij hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Facebook Inc. (1601 Willow Road – Menlo Park – CA 94304 – VS)

Pinterest (505 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten)

Instagram (181 South Park Street Suite 2 San Francisco – CA 94025 – Verenigde Staten)

Linkedin (1000 W. Maude Avenue – Sunnyvale – CA 94085 USA)

8. Facebook Pixel

De Facebook Custom Audiences pixel is geïmplementeerd op onze website.

Facebook verzamelt de persoonsgegevens van bezoekers van de website en verwerkt deze in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook. Dit omvat met name interacties met de website, alsmede informatie over het apparaat van de gebruiker (hierna “bezoekersgegevens” genoemd). Voor meer informatie over de verwerkte Bezoekersgegevens verwijzen wij u naar de informatie over Pagina-inzichten van Facebook.

De Bezoekersgegevens kunnen met name worden gebruikt om inhoud of advertenties aan bezoekers van de Website te tonen op basis van hun belangstelling voor bepaalde berichten op de Websites of hun interacties met de inhoud ervan.

Voor de bovengenoemde doeleinden worden op de apparaten van bezoekers van onze website zogenaamde cookies opgeslagen, dat wil zeggen kleine bestanden waarin de bovengenoemde informatie pseudoniem (d.w.z. zonder duidelijke gegevens zoals namen of e-mailadressen) wordt opgeslagen. Gebruikers kunnen meer informatie over cookies en de mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken, vinden in het cookiebeleid van Facebook.

De gegevens van bezoekers worden door Facebook in de Verenigde Staten verwerkt, waarbij Facebook gecertificeerd is op grond van de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS en daarmee verzekert dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

V&B Fliesen is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website die via Facebook Custom Audiences zijn verzameld op grond van art. 4 nr. 7 DSGVO en heeft hiervoor een speciale overeenkomst met Facebook gesloten op grond van art. 26 lid 1 zin 2.

In deze overeenkomst is met name vastgelegd dat Facebook primair verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en dat V&B Fliesen geen toegang heeft tot de individuele gegevens van bezoekers (maar alleen geaggregeerde statistieken kan opvragen, bijvoorbeeld met betrekking tot geslacht of leeftijdsverdeling). Voorts verbindt Facebook zich ertoe de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen en in te gaan op verzoeken om informatie, bezwaar of schrapping, bijvoorbeeld.

V&B Fliesen verzoekt bezoekers van de website rechtstreeks contact op te nemen met Facebook om hun recht op gegevensbescherming te doen gelden met betrekking tot de verwerking van hun gegevens door Facebook. V&B Fliesen zou bijvoorbeeld ook verzoeken om informatie alleen aan Facebook kunnen doorsturen.

Voorts wijst V&B Fliesen erop dat volgens de overeenkomst met Facebook de Ierse Data Protection Commission de leidende autoriteit is voor het toezicht op de verwerking onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bezoekers van de Facebook-pagina hebben het recht een klacht in te dienen bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming, naast hun lokale toezichthoudende autoriteit.

9. Doel van de verwerking, rechtsgrondslag en rechtmatige belangen

Voor de bovenstaande punten geldt het volgende:

Doel van de gegevensverwerking: Veilige werking van de website, alsmede het creëren van de mogelijkheid om klanten gericht aan te spreken.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatig belang).

Gewettigde belangen:

– Zorgen voor de correcte werking van onze website

– Optimalisatie van onze website

– Verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website

– Verwerking met het oog op directe reclame

V. Ontvangers / categorieën van ontvangers

1. Naar andere bedrijven van V&B Fliesen

De persoonlijke gegevens die u tijdens de registratie verstrekt (uw naam, e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum) worden aan andere ondernemingen van V&B Fliesen doorgegeven, zodat de voor u verantwoordelijke onderneming u in elk geval kan ondersteunen.

Wij kunnen de gegevens van uw profiel delen met andere bedrijven van V&B Tile indien beide bedrijven verantwoordelijk zijn voor uw persoonsgegevens of indien de andere bedrijven optreden als onze dienstverlener en uw persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies of in onze naam.

Wij zullen geanonimiseerde en geaggregeerde informatie delen met andere V&B Tile bedrijven voor gebruik in trendanalyses.

2. Aan andere derden

Wij zullen de door u ingevoerde gegevens alleen aan derden doorgeven om uw bestelling uit te voeren, bijvoorbeeld aan verzendbedrijven of betalingsdienstaanbieders, of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden van dergelijke ontvangers zijn

– Autoriteiten en rechtbanken (wettelijke verplichtingen tot informatieverstrekking)

– Advocaten (tenuitvoerlegging van vorderingen)

– Kredietinstellingen (verwerking van betalingstransacties)

– Kredietagentschappen (voor het controleren van de kredietwaardigheid)

– Bedrijfsrevisoren en revisoren van inkomstenbelastingen (wettelijke controleopdracht)

– Verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars

– Belastingconsulenten

– Deskundigen/experts

– Ziektekostenverzekeraars/pensioenfondsen (socialezekerheidsinstellingen)

3. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het doorgeven van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

In dat geval waarborgen wij op basis van bijzondere garanties of een overeenkomstige contractuele verplichting, met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen, dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Europese niveau van gegevensbescherming worden verwerkt.

VI. Informatie over kinderen

Uit beleidsoverwegingen verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij ontdekken dat wij onopzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen wij stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te wissen, tenzij wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn die informatie te bewaren.

VII. verplichting tot het verstrekken van gegevens, geautomatiseerde besluitvorming, profilering

1. Is er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken?

In het kader van de contractuele relatie dient u die persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en voor het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij over het algemeen geen overeenkomst met u sluiten of deze uitvoeren.

2. In welke mate vindt geautomatiseerde besluitvorming/profilering plaats?

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming/profilering plaats.

VIII. Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij houden ons aan de beginselen van gegevensvermijding en gegevensbesparing.

Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook slechts zolang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Nadat het desbetreffende doel heeft opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Voor zover de verwerking op toestemming berust, houdt het doel regelmatig op te bestaan wanneer de toestemming ongeldig wordt doordat zij wordt ingetrokken of verstrijkt. Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, gebeurt dit regelmatig bij de volledige uitvoering van het contract en na het verstrijken van de bewaartermijnen, die met name voortvloeien uit het Duitse wetboek van koophandel of het Duitse belastingwetboek.

IX. Welke rechten inzake gegevensbescherming hebt u?

U hebt het recht op informatie op grond van artikel 15 van de GDPR, het recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de GDPR, het recht op wissing op grond van artikel 17 van de GDPR, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de GDPR, het recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 van de GDPR en het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20 van de GDPR.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om deze rechten uit te oefenen.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 DSGVO juncto artikel 19 BDSG). Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen is te vinden op:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

X. Onze functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over deze verklaring of over de gegevensbescherming bij V&B Fliesen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

V&B Fliesen GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming

Rotensteiner Weg

66663 Merzig

Telefoon +49 (0) 68 64 / 81 0

E-mail datenschutz@vb-fliesen.com

XI. Wijzigingen in ons gegevensbeschermingsbeleid

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze altijd in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.