Duurzaamheid - we denken aan de toekomst

Villeroy&Boch Tegels is een duurzaam, Duits topmerk dat gespecialiseerd is in hoogwaardige tegels voor woningen en commerciële ruimtes. Met het oog op duurzaamheid zet het bedrijf zich in om zorg te dragen voor hulpbronnen door milieuvriendelijke productiemethoden en materialen te gebruiken.

Duurzame productieprocessen

We werken aan volledige afstemming op de nieuwe groeistrategie van de European Green Deals, waarin belangrijke doelen zijn opgenomen zoals nul netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050 en het beëindigen van de afhankelijkheid van economische groei van het gebruik van hulpbronnen.

Contribute to green buildings by using up to 30% recycled materials

Green building

Recycle 100% of our industrial wastewater

58 tons of plastic saved by 2022 through optimization of packaging process

Plastic

Used 8% less fresh water / ton of product in the past 2 years

Energie-efficiëntie

In lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen hechten we veel belang aan energie-efficiëntie en verbeteren we onze prestaties op dit gebied al vele jaren consequent. De afgelopen twee jaar hebben we de energie-intensiteit met 8% verbeterd door investeringen in efficiënte apparatuur, energiebesparingsprojecten, procesverbeteringen en digitalisering. Met een sterk bewustzijn van onze verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties zullen we stappen blijven zetten in de richting van een duurzame toekomst.
Aardgas Nieuwe soorten brandersystemen Gebruik van afvalwarmte van ovens in sproeidrogers Hergebruik van afvalwarmte van compressoren Krimpkappen vervangen door branders op aardgas om kappen te strekken

Natural Gas

Aardgas

  • Nieuwe soorten brandersystemen
  • Afvalwarmte van ovens gebruiken in sproeidrogers
  • Hergebruikte afvalwarmte van compressor
  • Krimpkappen vervangen door aardgasbranders om kappen te strekken

Elektriciteit

  • Onze verlichting omgebouwd naar LED’s en dakpanelen geopend om het gebruik van daglicht te maximaliseren
  • Investeringen in IE4-motoren optimaliseerden de compressordruk in de fabriek en gebruikten inverters in de oven en sproeidrogers.
  • Het mixersysteem in industriële afvalwaterzuivering vervangen door elektromotoren in plaats van luchtblazers
Electricity

Hernieuwbare energie

Zonne-energie

3,5 MWe dakcentrale voor zonne-energie zal in 2023 in gebruik worden genomen. Met de nieuwe zonne-energiecentrale op land die momenteel wordt ontwikkeld, zal 50% van ons totale elektriciteitsverbruik in 2025 worden gedekt door hernieuwbare energie.

Green Hydrogen

We volgen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën op de voet en blijven ons inzetten om onze klanten duurzamere oplossingen te bieden. In dit verband hebben we samengewerkt met een internationale adviseur en een financiële instelling om een technisch-economische analyse uit te voeren van het gebruik van groene waterstof in onze productieprocessen. We streven ernaar de meest geschikte methoden te vinden om onze impact op het milieu en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Hydrogen

DUURZAAM GEBOUW

Ecologische, milieuvriendelijke productie. Onze tegels hebben het Environmental Product Declaration (EPD)-label gekregen van het IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.). De milieuproductverklaring geeft relevante, verifieerbare en vergelijkbare informatie over de milieueffecten van producten. Dankzij deze certificering kunnen architecten en planners onze producten gebruiken in alle gebouwen die gecertificeerd zijn als zijnde in overeenstemming met BREEAM, LEED, DGNB of andere vergelijkbare internationale vereisten voor duurzaam bouwen.

Downloads

Hier kunt u onze duurzaamheidsrapporten en -certificaten downloaden.Aardgas Nieuwe soorten brandersystemen aangenomen Afvalwarmte van ovens gebruiken in sproeidrogers Afvalwarmte van compressoren hergebruiken Krimpkappen vervangen door aardgasbranders om kappen te strekken.